Thống kê 30 ngày gần đây,

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 13-08-2020 / kỳ quay #0571
A
1860
B
4051
C
5156
D
0715
E
6017
G
8480

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-A

Giải thưởngBộ số
Giải nhất1860
Giải nhì60170715
Giải ba405151568480
Khuyến khích 1860
Khuyến khích 260

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 08-08-2020 / kỳ quay #0569
A
4222
B
3804
C
0470
D
5139
E
6719
G
0424

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-G

Giải thưởngBộ số
Giải nhất0424
Giải nhì67195139
Giải ba422238040470
Khuyến khích 1424
Khuyến khích 224

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 04-08-2020 / kỳ quay #0567
A
8463
B
2658
C
0419
D
3712
E
4382
G
7327

Lần quay xác định vị trí giải: D-E-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất2658
Giải nhì37124382
Giải ba846304197327
Khuyến khích 1658
Khuyến khích 258

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 30-07-2020 / kỳ quay #0565
A
5189
B
6142
C
4913
D
3022
E
6390
G
4324

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-G

Giải thưởngBộ số
Giải nhất4324
Giải nhì30226142
Giải ba518949136390
Khuyến khích 1324
Khuyến khích 224

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 25-07-2020 / kỳ quay #0563
A
6799
B
4791
C
6156
D
0899
E
1567
G
3734

Lần quay xác định vị trí giải: A-B-D

Giải thưởngBộ số
Giải nhất0899
Giải nhì67994791
Giải ba615615673734
Khuyến khích 1899
Khuyến khích 299

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 21-07-2020 / kỳ quay #0561
A
5179
B
9353
C
3513
D
5935
E
5837
G
8923

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-A

Giải thưởngBộ số
Giải nhất5179
Giải nhì59358923
Giải ba935335135837
Khuyến khích 1179
Khuyến khích 279

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 16-07-2020 / kỳ quay #0559
A
9812
B
5739
C
4523
D
1645
E
5933
G
5496

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất5739
Giải nhì59335496
Giải ba981245231645
Khuyến khích 1739
Khuyến khích 239

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 11-07-2020 / kỳ quay #0557
A
2952
B
4319
C
5141
D
5051
E
3412
G
7968

Lần quay xác định vị trí giải: A-E-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất4319
Giải nhì29523412
Giải ba514150517968
Khuyến khích 1319
Khuyến khích 219

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 07-07-2020 / kỳ quay #0555
A
5142
B
9281
C
4968
D
5407
E
6458
G
5588

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-C

Giải thưởngBộ số
Giải nhất4968
Giải nhì55885142
Giải ba928154076458
Khuyến khích 1968
Khuyến khích 268

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 02-07-2020 / kỳ quay #0553
A
5833
B
2554
C
4215
D
4358
E
0419
G
4102

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-E

Giải thưởngBộ số
Giải nhất0419
Giải nhì41022554
Giải ba583342154358
Khuyến khích 1419
Khuyến khích 219

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 27-06-2020 / kỳ quay #0551
A
1128
B
8986
C
2782
D
6393
E
6220
G
5239

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-G

Giải thưởngBộ số
Giải nhất5239
Giải nhì27826393
Giải ba112889866220
Khuyến khích 1239
Khuyến khích 239

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 23-06-2020 / kỳ quay #0549
A
5370
B
0389
C
0357
D
6345
E
9459
G
3750

Lần quay xác định vị trí giải: G-D-E

Giải thưởngBộ số
Giải nhất9459
Giải nhì37506345
Giải ba537003890357
Khuyến khích 1459
Khuyến khích 259

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 18-06-2020 / kỳ quay #0547
A
5527
B
3884
C
6127
D
4784
E
4208
G
0244

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-C

Giải thưởngBộ số
Giải nhất6127
Giải nhì42080244
Giải ba552738844784
Khuyến khích 1127
Khuyến khích 227

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 13-06-2020 / kỳ quay #0545
A
8125
B
8981
C
3887
D
7490
E
5838
G
5756

Lần quay xác định vị trí giải: C-E-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất8981
Giải nhì38875838
Giải ba812574905756
Khuyến khích 1981
Khuyến khích 281

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 09-06-2020 / kỳ quay #0543
A
1814
B
5900
C
0077
D
8927
E
7475
G
6876

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-B

Giải thưởngBộ số
Giải nhất5900
Giải nhì74751814
Giải ba007789276876
Khuyến khích 1900
Khuyến khích 200
game bài đổi thưởng
Đóng
Đóng
Đóng
Đóng