Phát trực tiếp

  • PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFuIEdpYW5nICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2FubmEgS2hhbmggSG9hPC9wPg==

   15:30 ngày 13-07

   Vietnam. V.League 2.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRheSBOaW5oICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2FuIFRobzwvcD4=

   16:00 ngày 13-07

   Vietnam. V.League 2.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJpbmggRGluaCAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQm9uZyBkYSBIdWU8L3A+

   16:30 ngày 13-07

   Vietnam. V.League 2.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRhdWdhdnBpbHMgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVmVudHNwaWxzPC9wPg==

   22:00 ngày 13-07

   Latvia. Virsliga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBha2h0YWtvciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQUdNSzwvcD4=

   22:00 ngày 13-07

   Uzbekistan. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk5hdmJhaG9yIE5hbWFuZ2FuICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUWl6aWxxdW08L3A+

   22:00 ngày 13-07

   Uzbekistan. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkthc2ltcGFzYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUml6ZXNwb3I8L3A+

   22:30 ngày 13-07

   Turkey. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPktheXNlcmlzcG9yICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR2F6aWFudGVwIFJveWFsIEhhbGk8L3A+

   22:30 ngày 13-07

   Turkey. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdyb3J1ZCAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU29nbmRhbDwvcD4=

   23:00 ngày 13-07

   Norway. 1. Divisjon.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPktGVU0gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmF1Zm9zczwvcD4=

   23:00 ngày 13-07

   Norway. 1. Divisjon.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlN0am9yZGFscy1CbGluayAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgS29uZ3N2aW5nZXI8L3A+

   23:00 ngày 13-07

   Norway. 1. Divisjon.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRyb21zbyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU3Ryb21tZW48L3A+

   23:00 ngày 13-07

   Norway. 1. Divisjon.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlVsbGVuc2FrZXIgLyBLaXNhICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSmVydjwvcD4=

   23:00 ngày 13-07

   Norway. 1. Divisjon.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFzYW5lICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmFuaGVpbSBJTDwvcD4=

   23:00 ngày 13-07

   Norway. 1. Divisjon.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkhhbWFya2FtZXJhdGVuZSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgT3lnYXJkZW48L3A+

   23:00 ngày 13-07

   Norway. 1. Divisjon.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkplbGdhdmEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVmFsbWllcmFzPC9wPg==

   23:00 ngày 13-07

   Latvia. Virsliga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNvc2VuemEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGVydWdpYTwvcD4=

   23:45 ngày 13-07

   Italy. Serie B.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkthbG1hciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRWxmc2Jvcmc8L3A+

   00:00 ngày 14-07

   Sweden. Allsvenskan.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1hbG1vZSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTm9ycmtvcGluZzwvcD4=

   00:00 ngày 14-07

   Sweden. Allsvenskan.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkhvYnJvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTHluZ2J5PC9wPg==

   00:00 ngày 14-07

   Denmark. Superliga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRyZWxsZWJvcmcgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR0FJUzwvcD4=

   00:00 ngày 14-07

   Sweden. Superettan.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRhbGt1cmQgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgT2VzdGVyczwvcD4=

   00:00 ngày 14-07

   Sweden. Superettan.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk5vcnJieSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWtyb3BvbGlzIElGPC9wPg==

   00:00 ngày 14-07

   Sweden. Superettan.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsYXZlcyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR2V0YWZlPC9wPg==

   00:30 ngày 14-07

   Spain. Primera Division.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlZpbGxhcnJlYWwgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmVhbCBTb2NpZWRhZDwvcD4=

   00:30 ngày 14-07

   Spain. Primera Division.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsbWVyaWEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmF5byBWYWxsZWNhbm88L3A+

   00:30 ngày 14-07

   Spain. Segunda Division.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNwb3J0aW5nIEdpam9uICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTWFsYWdhPC9wPg==

   00:30 ngày 14-07

   Spain. Segunda Division.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNsdWogIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR2F6IE1ldGFuIE1lZGlhczwvcD4=

   00:30 ngày 14-07

   Romania. Liga I.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRlbml6bGlzcG9yICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVHJhYnpvbnNwb3I8L3A+

   01:00 ngày 14-07

   Turkey. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPktvbnlhc3BvciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSXN0YW5idWwgQkI8L3A+

   01:00 ngày 14-07

   Turkey. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlllbmkgTWFsYXR5YXNwb3IgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQmVzaWt0YXM8L3A+

   01:00 ngày 14-07

   Turkey. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1hcml0aW1vICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmlvIEF2ZTwvcD4=

   01:15 ngày 14-07

   Portugal. Primeira Liga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk94Zm9yZCAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgV3ljb21iZTwvcD4=

   01:30 ngày 14-07

   England. League One.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNyZW1vbmVzZSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2hpZXZvPC9wPg==

   02:00 ngày 14-07

   Italy. Serie B.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRyYXBhbmkgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQmVuZXZlbnRvPC9wPg==

   02:00 ngày 14-07

   Italy. Serie B.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNhbGVybml0YW5hICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2l0dGFkZWxsYTwvcD4=

   02:00 ngày 14-07

   Italy. Serie B.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFzY29saSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRW1wb2xpPC9wPg==

   02:00 ngày 14-07

   Italy. Serie B.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZyb3Npbm9uZSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSnV2ZSBTdGFiaWE8L3A+

   02:00 ngày 14-07

   Italy. Serie B.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlZlbmV6aWEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGVzY2FyYTwvcD4=

   02:00 ngày 14-07

   Italy. Serie B.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlZpcnR1cyBFbnRlbGxhICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGlzYTwvcD4=

   02:00 ngày 14-07

   Italy. Serie B.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNyb3RvbmUgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUG9yZGVub25lPC9wPg==

   02:00 ngày 14-07

   Italy. Serie B.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxpdm9ybm8gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU3BlemlhPC9wPg==

   02:00 ngày 14-07

   Italy. Serie B.

   PGk+TWFuY2hlc3RlciBVdGQgIDwvaT4=

   PGk+ICBTb3V0aGFtcHRvbjwvaT4=

   02:00 ngày 14-07

   England. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsY29yY29uICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVGVuZXJpZmU8L3A+

   02:45 ngày 14-07

   Spain. Segunda Division.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkVsY2hlICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWxiYWNldGU8L3A+

   02:45 ngày 14-07

   Spain. Segunda Division.

   PGk+SW50ZXIgTWlsYW4gIDwvaT4=

   PGk+ICBUb3Jpbm88L2k+

   02:45 ngày 14-07

   Italy. Serie A.

   PGk+R3JhbmFkYSAgPC9pPg==

   PGk+ICBSZWFsIE1hZHJpZDwvaT4=

   03:00 ngày 14-07

   Spain. Primera Division.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNldHViYWwgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRmFtYWxpY2FvPC9wPg==

   03:15 ngày 14-07

   Portugal. Primeira Liga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxvcyBBbmdlbGVzIEZDICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSG91c3RvbiBEeW5hbW88L3A+

   07:00 ngày 14-07

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxvcyBBbmdlbGVzICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUG9ydGxhbmQ8L3A+

   09:30 ngày 14-07

   USA. MLS.

Người đẹp


TỶ LỆ CHÂU Á
TỔNG SỐ BÀN THẮNG
TỶ LỆ CHÂU ÂU
Xem thêm
Ngày/giờTrận đấuChủTỷ lệKháchSố BTTrênDướiThắngHòaThua
Premier League - Anh 19-20
14/07 02:00Man Utd - Southampton2.0750:1 3/41.8531.8752.0251.295.8410.17
15/07 02:15Chelsea - Norwich City1.900:2 1/42.003 1/21.9751.901.148.5018.25
16/07 00:00Burnley - Wolverhampton1.951/2:01.9521.902.004.453.231.94
16/07 00:00Man City - Bournemouth1.850:2 1/42.053 3/41.9751.901.158.5416.41
16/07 00:00Newcastle - Tottenham2.0751/2:01.8252 1/21.9251.954.533.631.81
16/07 02:15Arsenal - Liverpool1.9751/2:01.92532.0251.853.793.821.91
17/07 00:00Everton - Aston Villa2.0250:1/21.8752 1/21.901.9751.983.543.74
17/07 00:00Leicester City - Sheffield Utd1.9750:1/21.9252 1/41.9251.951.943.374.20
17/07 02:15Crystal Palace - Man Utd2.0751 1/4:01.8252 1/21.8752.009.534.791.35
17/07 02:15Southampton - Brighton1.900:1/42.002 1/41.9251.952.183.273.48
18/07 02:00West Ham - Watford2.050:1/41.852 1/22.051.852.403.053.24
La Liga - Tây Ban Nha 19-20
14/07 00:30Alaves - Getafe2.100:01.8251 3/41.9251.9753.242.842.57
14/07 00:30Villarreal - Real Sociedad2.0250:1/41.902 1/21.7752.002.263.463.13
14/07 03:00Granada - Real Madrid1.901 1/4:02.0252 3/42.001.907.684.521.43
17/07 02:00Athletic Bilbao - Leganes1.9250:1/21.97521.9751.901.913.244.40
17/07 02:00Barcelona - Osasuna2.050:2 1/41.853 1/41.9251.951.157.7316.72
17/07 02:00Celta Vigo - Levante1.900:3/42.002 1/21.8252.051.813.694.32
17/07 02:00Eibar - Valladolid2.0750:1/21.82521.8252.052.033.243.88
17/07 02:00Getafe - Atletico Madrid1.8751/4:02.0251 3/41.8752.003.462.872.38
17/07 02:00Betis - Alaves1.900:1/42.002 1/41.951.9252.153.273.47
17/07 02:00Real Madrid - Villarreal1.8250:12.07531.951.9251.494.565.93
17/07 02:00Mallorca - Granada1.850:1/42.052 1/41.852.002.113.343.51
17/07 02:00Real Sociedad - Sevilla2.0750:01.8252 1/22.001.8752.843.312.48
17/07 02:00Valencia - Espanyol1.9750:11.902 1/21.951.9251.554.085.96
Serie A - Italy 19-20
14/07 02:45Inter Milan - Torino1.850:1 1/42.0531.852.0251.394.997.62
15/07 02:45Atalanta - Brescia1.900:2 1/42.003 3/41.9251.951.168.0716.06
16/07 00:30AC Milan - Parma2.0250:1 1/41.87532.001.8751.454.556.90
16/07 00:30Bologna - Napoli2.051/2:01.8752 3/41.8252.054.033.841.83
16/07 00:30Sampdoria - Cagliari2.000:1/21.902 1/21.8752.001.983.543.74
16/07 02:45Lecce - Fiorentina1.9251/2:01.97532.051.8253.633.711.96
16/07 02:45Roma - Hellas Verona2.0750:11.82532.0251.851.624.115.17
16/07 02:45Sassuolo - Juventus1.8751:02.0031.852.0255.204.201.60
16/07 02:45Udinese - Lazio1.851/2:02.052 1/21.902.003.633.472.04
17/07 00:30Torino - Genoa1.850:1/42.052 1/21.9251.952.103.423.47
17/07 02:45SPAL - Inter Milan1.8751 1/2:02.02531.901.9758.065.001.37
League Championship - Anh 19-20
14/07 23:00West Brom - Fulham2.0750:1/21.8252 1/22.001.8752.043.373.56
15/07 00:00Reading - Middlesbrough1.801/4:02.102 1/41.852.002.903.192.44
15/07 00:00Wigan - Hull1.8750:1/22.002 1/21.9751.901.863.534.03
15/07 01:45Cardiff City - Derby County1.950:1/41.952 1/22.0251.852.203.313.21
15/07 01:45Luton Town - QPR2.0750:1/41.8252 3/42.001.852.363.402.86
15/07 01:45Millwall - Blackburn1.8750:1/42.002 1/42.051.8252.173.173.43
15/07 01:45Sheffield Wed - Huddersfield2.0750:1/41.8252 1/41.8752.002.433.212.90
15/07 23:00Brentford - Preston1.850:12.0252 1/21.852.001.464.296.82
15/07 23:00Bristol City - Stoke City2.0750:01.8252 1/41.9751.902.833.112.53
16/07 00:00Birmingham - Charlton1.9750:1/41.9252 1/41.8752.002.203.253.26
16/07 00:00Nottingham - Swansea2.0750:1/41.8252 1/41.8751.9752.393.212.94
16/07 23:00Leeds Utd - Barnsley2.0250:1 1/21.852 3/41.8752.001.334.968.70
FA Cup - Anh 19-20
19/07 01:45Man City - Arsenal1.950:1 1/21.953 1/42.0251.8256.105.363.53
20/07 00:00Man Utd - Chelsea2.0250:1/41.852 1/22.051.802.323.293.03
Europa League 19-20
06/08 02:00Inter Milan - Getafe1.950:1/21.852 1/42.051.7251.973.224.18
06/08 23:55Sevilla - Roma2.050:1/21.7752 1/22.0251.7752.083.363.58
Champions League 19-20
08/08 02:00Man City - Real Madrid2.050:11.853 1/41.901.9751.614.374.92
08/08 02:00Juventus - Lyon1.750:12.052 1/21.802.001.474.237.27
09/08 02:00Bayern Munchen - Chelsea1.900:1 1/41.9753 1/42.0251.851.424.866.89
09/08 02:00Barcelona - Napoli1.9250:11.952 3/41.8252.051.544.235.99
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi  = Tỷ lệ cược thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ cược châu Á trực tuyến hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!
Ngày/giờTrận đấu
Premier League - Anh 19-20
13/07 01:00Bournemouth4-1Leicester City
12/07 22:30Tottenham2-1Arsenal
12/07 20:15Aston Villa2-0Crystal Palace
12/07 02:00Brighton0-5Man City
11/07 23:30Sheffield Utd3-0Chelsea
11/07 21:00Liverpool1-1Burnley
11/07 18:30Watford2-1Newcastle
11/07 18:30Norwich City0-4West Ham
10/07 02:15Aston Villa0-3Man Utd
10/07 00:00Everton1-1Southampton
10/07 00:00Bournemouth0-0Tottenham
09/07 02:15Brighton1-3Liverpool
09/07 00:00West Ham0-1Burnley
09/07 00:00Sheffield Utd1-0Wolverhampton
09/07 00:00Man City5-0Newcastle
08/07 02:15Arsenal1-1Leicester City
08/07 00:00Watford2-1Norwich City
08/07 00:00Crystal Palace2-3Chelsea
07/07 02:00Tottenham1-0Everton
League Championship - Anh 19-20
12/07 19:30Swansea0-1Leeds Utd
12/07 19:30Stoke City2-0Birmingham
11/07 21:00QPR0-3Sheffield Wed
11/07 21:00Preston1-1Nottingham
11/07 21:00Middlesbrough1-3Bristol City
11/07 21:00Hull0-1Millwall
11/07 21:00Blackburn1-1West Brom
11/07 21:00Barnsley0-0Wigan
11/07 18:30Derby County1-3Brentford
11/07 18:30Charlton0-1Reading
11/07 02:15Fulham2-0Cardiff City
11/07 00:00Huddersfield0-2Luton Town
09/07 23:00Leeds Utd5-0Stoke City
09/07 01:45Sheffield Wed1-3Preston
09/07 00:00Wigan1-0QPR
09/07 00:00Bristol City2-1Hull
09/07 00:00Birmingham1-3Swansea
08/07 23:00West Brom2-0Derby County
08/07 21:00Millwall0-2Middlesbrough
08/07 01:45Cardiff City2-3Blackburn
08/07 00:00Reading0-0Huddersfield
08/07 00:00Luton Town1-1Barnsley
08/07 00:00Brentford2-1Charlton
07/07 23:00Nottingham0-1Fulham
La Liga - Tây Ban Nha 19-20
13/07 03:00Sevilla2-0Mallorca
13/07 00:30Leganes1-0Valencia
12/07 22:00Levante1-2Athletic Bilbao
12/07 19:00Espanyol0-2Eibar
12/07 03:00Atletico Madrid1-0Betis
12/07 00:30Valladolid0-1Barcelona
11/07 22:00Osasuna2-1Celta Vigo
11/07 03:00Real Madrid2-0Alaves
11/07 00:30Real Sociedad2-3Granada
10/07 03:00Athletic Bilbao1-2Sevilla
10/07 00:30Mallorca2-0Levante
10/07 00:30Eibar0-0Leganes
09/07 03:00Barcelona1-0Espanyol
09/07 01:30Betis3-0Osasuna
09/07 01:30Getafe1-3Villarreal
08/07 03:00Celta Vigo1-1Atletico Madrid
08/07 00:30Valencia2-1Valladolid
07/07 03:00Sevilla1-0Eibar
07/07 00:30Levante1-1Real Sociedad
Serie A - Italy 19-20
13/07 02:45Napoli2-2AC Milan
13/07 00:30Udinese1-3Sampdoria
13/07 00:30Parma2-2Bologna
13/07 00:30Fiorentina1-1Hellas Verona
13/07 00:30Cagliari0-0Lecce
12/07 22:15Genoa2-0SPAL
12/07 02:45Juventus2-2Atalanta
12/07 00:30Brescia0-3Roma
11/07 22:15Lazio1-2Sassuolo
10/07 02:45Hellas Verona2-2Inter Milan
10/07 00:30SPAL0-3Udinese
09/07 02:45Torino3-1Brescia
09/07 02:45Roma2-1Parma
09/07 02:45Bologna1-2Sassuolo
09/07 02:45Atalanta2-0Sampdoria
09/07 00:30Genoa1-2Napoli
09/07 00:30Fiorentina0-0Cagliari
08/07 02:45AC Milan4-2Juventus
08/07 00:30Lecce2-1Lazio
Bundesliga - Đức 19-20
07/07 01:30Heidenheim2-2Bremen
= Mới đá 


,

Xổ số Truyền Thống

Chủ nhật ngày 12-07-2020 Ký tự trúng giải: 9LP-15LP-3LP-4LP-2LP
Đặc biệt28890
Giải nhất64908
Giải nhì0212488693
Giải ba232305981727693
800246400810318
Giải tư3792133768716362
Giải năm290061478579
359475150676
Giải sáu342048111
Giải bảy68651560
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ
ĐầuLô tô
000; 08; 08;
111; 15; 15; 17; 18;
224; 24;
330; 37;
442; 47; 48;
5
660; 62; 65; 68;
771; 76; 79;
8
990; 92; 93; 93; 94;
ĐuôiLô tô
000; 30; 60; 90;
111; 71;
242; 62; 92;
393; 93;
424; 24; 94;
515; 15; 65;
676;
717; 37; 47;
808; 08; 18; 48; 68;
979;
Lô tô trực tiếp
000808111515171824
243037424748606265
687176799092939394

KeoNhaCai - nhận định kèo - tỷ lệ keo nha cai


Keonhacai chuyên trang phân tích nhận định bóng đá - Dự đoán, soi kèo bóng đá hàng ngày. Kênh thông tin cung cấp các bài nhận định, phân tích tình hình và đưa ra dự đoán về các giải bóng đá lớn nhỏ trên toàn thế giới. Với đội ngũ chuyên gia nhận định hàng đầu,luôn theo sát diễn biến từng kèo đấu trandau247.com cung cấp cho người đọc những bài nhận định toàn diện chính xác nhất và nhanh nhất. Được tham khảo từ các nguồn uy tín, các thông tin trận đấu, các giải đấu, các câu lạc bộ, đội hình ra quân trong từng trận, chỉ số thống kê đều được cập nhật từ các nhà cung cấp uy tín hàng đầu trên thế giới. Những bài phân tích chuyên sâu về tình hình từng đội bóng, từng kèo bóng từ đó có thể đưa ra những quyết định chính xác hiệu quả nhất để đầu tư.

Góc soi kèo là nơi bạn có thể tìm thấy những bài viết của các chuyên gia nghiên cứu ngách, họ mầy mò để tìm ra những kèo sáng nhất ngày giúp bạn tham khảo để có thêm sự lựa chọn.

Ngoài ra thông tin về tỷ số, thẻ phạt, kèo góc, kèo rung... từng trận bóng luôn được cập nhật liên tục theo thời gian. Diễn biến về tỷ lệ cược, kèo tài xỉu từ những nhà cái hot nhất thế giới. Những biến động tỷ lệ kèo theo thời gian, diễn biến trực tiếp trước và trong trận đấu được keonhacai thu thập. Từ những thông tin về tỷ lệ kèo biến động, diễn biến trận đấu nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định chính xác tránh được những sai lầm khi đầu tư.

Bên cạnh đó, trên trandau247.com có một diễn đàn dành cho cộng đồng hội tụ đầy đủ các chuyên gia từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp được cộng đồng đánh giá cao. Tại đây, đều là những người am hiểu bóng đá thực sự. Trên diễn đàn bạn có thể tham gia bình luận, đưa ra quan điểm riêng của mình đối với các trận đấu trong ngày, hay có thể tham khảo những dự đoán bóng đá của các thành viên khác và chắc chắn sẽ tìm thấy niềm vui cũng như các thông tin hữu ích các chuyên gia này còn đóng góp rất tích cực cho cộng đồng soi kèo, giúp rất nhiều thành viên đưa ra được quyết định đúng đắn cho quyết định đầu tư của mình. Không những thế, bạn có thể theo dõi, nhắn tin cho các thành viên khác. Đây là sự khác biệt thực sự mà không một trang nhận định bóng đá nào có được.